firma-godna-zaufania

cylex-fototik
INFORMACJE KONTAKTOWE
  • Kom.: +48 602 770 859
  • E-Mail: poczta@fototik.pl
  • Adres:
    41-800 Zabrze (Paw????w),
    ul. Sikorskiego 121

O NAS
Nasza firma od lat profesjonalnie zajmuje si? fotografi? ??lubn? i reporta??ow? oraz realizacj? materia????w filmowych. Posiadamy du??e do??wiadczenie w fotografii kreatywnej, jak i filmach ??lubnych. G????wnym zamys??em naszej firmy jest perfekcyjne zrealizowanie zamierzonej wizji artystycznej wed??ug Pa??stwa oczekiwa??. Dysponujemy w??asnym studiem oraz profesjonalnym zapleczem technicznym. Film i fotografia s? dla nas pasj?, inspiracj? i sposobem, aby wizja sta??a si? rzeczywisto??ci?. Realizujemy r??wnie?? materia??y reklamowe dla firm i instytucji, reprota??e z targ??w, wystaw i multimedialne prezentacje dla firm.